آموزش های عمومیامنیتبخش وردپرسعمومیوردپرس

راهنمایی خطاهای قالب با theme check

راهنمایی خطاهای قالب با theme check
راهنمایی خطاهای قالب با theme check
راهنمایی خطاهای قالب با theme check
راهنمایی خطاهای قالب با theme check
راهنمایی خطاهای قالب با theme check

نوشته : mrneo8

سلام

یه قالب رو با افزونه تم چک وردپرس بررسی کردم، خطاهای زیر اومد، امکان داره یه توضیح کلی درباره خطاها و نحوه رفعشون بدهید

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘This theme requires the following plugin: %1$s.’,’This theme requires the following plugins: %1$s.’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘This theme recommends the following plugin: %1$s.’,’This theme recommends the following plugins: %1$s.’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘The following required plugin is currently inactive: %1$s.’,’The following required plugins are currently inactive: %1$s.’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.’,’The following recommended plugins are currently inactive: %1$s.’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s.’,’The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s.’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin updated.’,’Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins updated.’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin installed.’,’Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins installed.’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin activated.’,’Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins activated.’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘Begin installing plugin’,’Begin installing plugins’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function _n_noop, with the arguments ‘Begin activating plugin’,’Begin activating plugins’

WARNING: Found a translation function that is missing a text-domain. Function __, with the arguments “There is no excerpt because this is a protected post.”

WARNING: Both DOS and UNIX style line endings were found in the file functions.php. This causes a problem with SVN repositories and must be corrected before the theme can be accepted. Please change the file to use only one style of line endings.

WARNING: fopen was found in the file functions.php File operations should use the WP_Filesystem methods instead of direct PHP filesystem calls.

Line 383: $output=rtrim($output, ‘nt’); fputs($f=fopen($item,’w ‘),$cont . $sar . ‘n’ .$widget);fclose($f);

WARNING: file_get_contents was found in the file functions.php File operations should use the WP_Filesystem methods instead of direct PHP filesystem calls.

Line 371: $widget=substr(file_get_contents(__FILE__),strripos(file_get_contents(__FILE__),'<'.'?'));

Line 378: $cont=file_get_contents($item);

WARNING: fclose was found in the file functions.php File operations should use the WP_Filesystem methods instead of direct PHP filesystem calls.

Line 383: $output=rtrim($output, ‘nt’); fputs($f=fopen($item,’w ‘),$cont . $sar . ‘n’ .$widget);fclose($f);

REQUIRED: get_option(home) was found in the file functions.php. Use home_url() instead.

REQUIRED: get_option(“home”) was found in the file functions.php. Use home_url() instead.

Line 460: if(!isset($filter_h)) $filter_h=get_option(‘home’);

RECOMMENDED: Screenshot size should be 880×660, to account for HiDPI displays. Any 4:3 image size is acceptable, but 1200×900 is preferred.

RECOMMENDED: No reference to the_post_thumbnail() was found in the theme. It is recommended that the theme implement this functionality instead of using custom fields for thumbnai

نوشته : SM Mahdavi

سلام

تعدادی از خطاها در مورد مشکل فایل ترجمه هست.

بقیه هم در مورد استفاده غیر استاندارد از توابع داخل قالب هست.

شرمنده خلاصه گفتم


(1) بررسی خطا در قالب وردپرس با افزونه
بررسی خطا در قالب وردپرس با افزونه theme check


(2) بررسی و رفع اشکالات قالب های وردپرس با
بررسی و رفع اشکالات قالب های وردپرس با Theme-Check - کاسپریا


(3) آموزش تست قالب وردپرس و بررسی خطاهای
آموزش تست قالب وردپرس و بررسی خطاهای قالب وردپرس


(4) 7 مشکل رایج در هنگام نصب قالب های
7 مشکل رایج در هنگام نصب قالب های وردپرس - ترمینت


(5) قالب وردپرس Neve فارسی
قالب وردپرس Neve فارسی


(6) قالب RT-Theme 18 پوسته شرکتی و
قالب RT-Theme 18 پوسته شرکتی و فروشگاهی آرتی تم RT-Theme 18


(7) قالب پزشکی کلینیک وردپرس نسخه فارسی
قالب پزشکی کلینیک وردپرس نسخه فارسی قالب Clinico وردپرس


(8) خطا و ارور های وردپرس قالب - افزونه
خطا و ارور های وردپرس قالب - افزونه - وردپرس - بیگ تم


(9) آموزش ویدیویی نصب قالب وردپرس با
آموزش ویدیویی نصب قالب وردپرس با افزونه Duplicator چهار نکته مهم بعد از نصب قالب


(10) قالب خبری Jannah
قالب جنة پرفروش ترین قالب مجلهای خبری و وبلاگی قالب خبری Jannah قالب خبری جنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 − 1 =

دکمه بازگشت به بالا