آموزش های عمومیامنیتبخش وردپرسعمومیوردپرس

حمله به وردپرس

حمله به وردپرس
حمله به وردپرس
حمله به وردپرس
حمله به وردپرس
حمله به وردپرس

نوشته : legendsms

حملات به وردپرسWordPress خواهشن کمک کنید

باسلام به دوستان عزیزم دوستان ببخشید من یه مشکل شدید دارم 72 گیگ درماه پهنای باند دارم ولی به علت حملاتی که به سایتم شده این مصرف هی داره ازبین میره سی پی یو دیگه داره میترکه!من کل کشور ها موتور جستجو هارو درلیست بلک قرار دادم با هیچ وی پی ان نمیشه وارد سایت شد ارور میده که نمیشه وارد شد ولی بازم حمله بهم امکان پذیر هست پاین ببینید هرچقدر ای پی بلک میکنم بازم حمله میکنن تورو خدا کمک بکنید کل افزونه هارم دلت کردم بازم حمله رو دارم بروز رسانی کردم مشکل دارم بروزرسانی برگردوندم مشکل دارم توروخدا کمک کنید

اسپیمرم فقط میتونه 365 تاشو بلاک کنه

Buffalo, United States visited

27 seconds ago IP: 172.245.119.152 [block] Hostname: 172-245-119-152-host.colocrossing.com

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 172.245.119.152] — [see recent traffic]

United States Los Angeles, United States visited

28 seconds ago IP: 173.44.58.114 [block] Hostname: 173.44.58.114.static.quadranet.com

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 173.44.58.114] — [see recent traffic]

United States Los Angeles, United States visited

30 seconds ago IP: 173.44.58.114 [block] Hostname: 173.44.58.114.static.quadranet.com

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 173.44.58.114] — [see recent traffic]

United States Los Angeles, United States visited

31 seconds ago IP: 162.244.14.107 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 162.244.14.107] — [see recent traffic]

France Nogent-sur-marne, France visited

36 seconds ago IP: 62.4.27.91 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 62.4.27.91] — [see recent traffic]

France Nogent-sur-marne, France visited

39 seconds ago IP: 62.4.27.91 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 62.4.27.91] — [see recent traffic]

Estonia Estonia visited

41 seconds ago IP: 46.22.213.148 [block] Hostname: mail.s18.370.zs-05.com

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 46.22.213.148] — [see recent traffic]

United States Providence, United States visited

42 seconds ago IP: 192.77.245.223 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 192.77.245.223] — [see recent traffic]

Estonia Estonia visited

44 seconds ago IP: 46.22.213.148 [block] Hostname: mail.s18.370.zs-05.com

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 46.22.213.148] — [see recent traffic]

United States Salt Lake City, United States visited

56 seconds ago IP: 23.232.135.137 [block] Hostname: 23.232.135.137.rdns.micfo.com

Browser: Chrome version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 23.232.135.137] — [see recent traffic]

France Nogent-sur-marne, France visited

59 seconds ago IP: 62.4.27.91 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 62.4.27.91] — [see recent traffic]

France Nogent-sur-marne, France visited

1 minute ago IP: 62.4.27.91 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 62.4.27.91] — [see recent traffic]

United States Buffalo, United States visited

1 minute ago IP: 172.245.119.152 [block] Hostname: 172-245-119-152-host.colocrossing.com

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 172.245.119.152] — [see recent traffic]

United States Buffalo, United States visited

1 minute ago IP: 23.94.222.112 [block] Hostname: 23-94-222-112-host.colocrossing.com

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 23.94.222.112] — [see recent traffic]

United States Buffalo, United States visited

1 minute ago IP: 23.94.222.112 [block] Hostname: 23-94-222-112-host.colocrossing.com

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 23.94.222.112] — [see recent traffic]

Canada Montréal, Canada visited

1 minute ago IP: 192.99.15.85 [block] Hostname: ns506217.ip-192-99-15.net

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 192.99.15.85] — [see recent traffic]

Canada Montréal, Canada visited

1 minute ago IP: 192.99.15.85 [block] Hostname: ns506217.ip-192-99-15.net

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 192.99.15.85] — [see recent traffic]

United States Los Angeles, United States visited

1 minute ago IP: 162.244.14.107 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 162.244.14.107] — [see recent traffic]

France Nogent-sur-marne, France visited

1 minute ago IP: 62.4.27.91 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 62.4.27.91] — [see recent traffic]

France Nogent-sur-marne, France visited

1 minute ago IP: 62.4.27.91 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 62.4.27.91] — [see recent traffic]

United States Los Angeles, United States visited

1 minute ago IP: 23.229.97.217 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 23.229.97.217] — [see recent traffic]

United States Los Angeles, United States visited

1 minute ago IP: 23.229.97.217 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 23.229.97.217] — [see recent traffic]

France Nogent-sur-marne, France visited

1 minute ago IP: 62.4.27.91 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 62.4.27.91] — [see recent traffic]

United States Torrance, United States visited

1 minute ago IP: 66.171.229.9 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 66.171.229.9] — [see recent traffic]

France Nogent-sur-marne, France visited

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 173.44.58.114] — [see recent traffic]

United States Dallas, United States visited

2 minutes ago IP: 162.248.102.166 [block] Hostname: 166-102-248-162-static.reverse.queryfoundry.net

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 162.248.102.166] — [see recent traffic]

United States Kansas City, United States visited

2 minutes ago IP: 208.89.209.113 [block]

Browser: Firefox version 0.0 running on Win8

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

[block this IP] — [block this network] — [Run WHOIS on 208.89.209.113] — [see recent traffic

من فقط این پلاگین هارو رویه وردپرس ازمخزن وردپرس نصب کردم

AddThis Welcome Bar

غیرفعال کردن | ویرایش

The Welcome Bar from AddThis

نگارش 1.1 | بدست AddThis | دیدن خانه*ی افزونه

نگارش تازه*ای از AddThis Welcome Bar آماده است.جزییات نگارش AddThis Welcome Bar را ببینید یا به*صورت خودکار به*روز کنید.

گزینش Akismet Akismet

Settings | غیرفعال کردن | ویرایش

Used by millions, Akismet is quite possibly the best way in the world to protect your blog from comment and trackback spam. It keeps your site protected from spam even while you sleep. To get started: 1) Click the “Activate” link to the left of this description, 2) Sign up for an Akismet API key, and 3) Go to your Akismet configuration page, and save your API key.

نگارش 3.0.4 | بدست Automattic | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش بارگذاری خودکار تصاویر بارگذاری خودکار تصاویر

غیرفعال کردن | ویرایش

Automatically upload external images of a post to Wordpress upload directory

نگارش 2.0 | بدست Ali Irani | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش bbPress bbPress

غیرفعال کردن | ویرایش | Settings | About

bbPress is forum software with a twist from the creators of WordPress.

نگارش 2.5.4 | بدست The bbPress Community | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Block Country or IP Block Country or IP

غیرفعال کردن | ویرایش

Set country or IP address to block website.

نگارش 1.0 | بدست Nitin Maurya | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش فرم تماس 7 فرم تماس 7

تنظیمات | غیرفعال کردن | ویرایش

Just another contact form plugin. Simple but flexible.

نگارش 4.1 | بدست Takayuki Miyoshi | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Financial Mathematics Financial Mathematics

غیرفعال کردن | ویرایش

Online calculator of basic financial arithmetic for actuarial students

نگارش 1.14 | بدست O.Kellie-Smith

گزینش Fresh Shortcodes Fresh Shortcodes

غیرفعال کردن | ویرایش

A shortcode plugin for FreshThemes themes.

نگارش 1.0 | بدست Rifki A.G | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Guest Posts Guest Posts

غیرفعال کردن | ویرایش

Give an opportunity to your unregistered readers to post on your Blog.

نگارش 2.0 | بدست ibabar | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش IP-to-Country IP-to-Country

غیرفعال کردن | ویرایش

Provide a simple interface for plugin authors to determine, in which country an IP is located.

نگارش 0.08 | بدست Pepak | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش IP ****** IP ******

Configure | غیرفعال کردن | ویرایش

Grants or denies access to a list of IP addresses.

نگارش 1.0.3 | بدست Hautclocq Gabriel | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Leaky Paywall – MailPoet Leaky Paywall – MailPoet

غیرفعال کردن | ویرایش

A premium addon for the Leaky Paywall for WordPress plugin.

نگارش 1.0.1 | بدست zeen101 Development Team | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش افزونه “اعتبار من” افزونه “اعتبار من”

تنظیمات | غیرفعال کردن | ویرایش

myCRED is an adaptive points management system for WordPress powered websites, giving you full control on how points are gained, used, traded, managed, logged or presented.

نگارش 1.3.3.2 | بدست Gabriel S Merovingi | دیدن خانه*ی افزونه | درباره | آموزش ها | مجموعه قوانین و دست نوشت ها | فروشگاه

نگارش تازه*ای از افزونه “اعتبار من” آماده است.جزییات نگارش افزونه “اعتبار من” را ببینید یا به*صورت خودکار به*روز کنید.

گزینش Personal Statistics for Authors Personal Statistics for Authors

غیرفعال کردن | ویرایش | Settings

Personnal Statistics for Authors is the plugin required for every blog. It uses the Facebook, Twitter and Google Analytics API to get the data of your posts (shares, tweets, keywords used to find it, visits from smartphones, rebound…). You don’t need to switch between your Analytics dashboard and everything else : PSfA is here to do that job for you.

نگارش 1.0.1 | بدست Agence Peexeo | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Profile Builder Profile Builder

فعال کردن | ویرایش | پاک کردن

Login, registration and edit profile shortcodes for the front-end. Also you can chose what fields should be displayed or add new (custom) ones both in the front-end and in the dashboard.

نگارش 2.1.2 | بدست Cozmoslabs, Madalin Ungureanu, Antohe Cristian, Barina Gabriel | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Profile Builder Pro Profile Builder Pro

غیرفعال کردن | ویرایش

Login, registration and edit profile shortcodes for the front-end. Also you can chose what fields should be displayed or add new (custom) ones both in the front-end and in the dashboard.

نگارش 1.3.12 | بدست Reflection Media, Barina Gabriel | دیدن خانه*ی افزونه

نگارش تازه*ای از Profile Builder Pro آماده شده است. جزییات نگارش 1.3.34 را ببینید. به*روزرسانی خودکار برای این افزونه از کار افتاده است

گزینش Really Simple CAPTCHA Really Simple CAPTCHA

غیرفعال کردن | ویرایش

Really Simple CAPTCHA is a CAPTCHA module intended to be called from other plugins. It is originally created for my Contact Form 7 plugin.

نگارش 1.8.0.1 | بدست Takayuki Miyoshi | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Regenerate Thumbnails Regenerate Thumbnails

غیرفعال کردن | ویرایش

Allows you to regenerate all thumbnails after changing the thumbnail sizes.

نگارش 2.2.4 | بدست Viper007Bond | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Register Plus Redux Register Plus Redux

غیرفعال کردن | ویرایش

Enhances the user registration process with complete customization and additional administration options.

نگارش 4.1.1 | بدست radiok, Tanay Lakhani | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش RSS Multi Importer RSS Multi Importer

غیرفعال کردن | ویرایش

All-in-one solution for importing & merging multiple feeds. Make blog posts or display on a page, excerpts w/ images, 13 templates, categorize and more.

نگارش 3.13 | بدست Allen Weiss | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش SEO Friendly Images SEO Friendly Images

غیرفعال کردن | ویرایش

Automatically adds alt and title attributes to all your images. Improves traffic from search results and makes them W3C/xHTML valid as well.

نگارش 3.0.5 | بدست Vladimir Prelovac | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Simple Ajax Shoutbox Simple Ajax Shoutbox

غیرفعال کردن | ویرایش

This plugin will enable shoutbox into your sidebar widget. Using AJAX technology so visitor does’nt have to refresh each time they post messages into this shoutbox. It also has simple design, so it will definetely fit in your site, does’nt matter what your template is. See also: Information.

نگارش 1.2.3 | بدست Indra Prasetya | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Theme Check Theme Check

غیرفعال کردن | ویرایش

A simple and easy way to test your theme for all the latest WordPress standards and practices. A great theme development tool!

نگارش 20141222.1 | بدست Pross, Otto42 | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش theme login theme login

غیرفعال کردن | ویرایش

this plugin let you chose a theme for your login page

نگارش 1.0 | بدست panateam.ir | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش Wordfence Security Wordfence Security

غیرفعال کردن | ویرایش

Wordfence Security – Anti-virus, Firewall and High Speed Cache

نگارش 5.3.6 | بدست Wordfence | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش WP-Advanced-Search WP-Advanced-Search

غیرفعال کردن | ویرایش

Moteur de recherche avancé pour WordPress à la place du moteur initial (mise en surbrillance, trois types de recherche, styles, paginations, algorithme de pertinence optionnel…). (Plugin adds a advanced search engine for WordPress with a lot of options (three type of search, bloded request, three method for pagination, relevancy algorithm…).

نگارش 2.8 | بدست Mathieu Chartier | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش وردپرس فارسی وردپرس فارسی

تنظیمات | غیرفعال کردن | ویرایش

پشتیبانی کامل از تقویم جلالی، محلی*سازی و بهبوده یافته برای کابران فارسی زبان/افغان/تاجیک وردپرس.

نگارش 5.0.0 | بدست زاکروت، راهکارهای مبتنی بر وب – با همکاری تیم وردپرس فارسی | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش WP-PageNavi WP-PageNavi

غیرفعال کردن | ویرایش | تنظیمات

Adds a more advanced paging navigation to your WordPress blog

نگارش 2.87 | بدست Lester ‘GaMerZ’ Chan | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش WP-SpamShield WP-SpamShield

تنظیمات | غیرفعال کردن | ویرایش

An extremely powerful and user-friendly all-in-one anti-spam plugin that eliminates comment spam, trackback spam, contact form spam, and registration spam. No CAPTCHA’s, challenge questions, or other inconvenience to website visitors. Enjoy running a WordPress site without spam! Includes a spam-blocking contact form feature.

نگارش 1.7.8 | بدست Scott Allen | دیدن خانه*ی افزونه | Documentation | Support | Donate

گزینش WP-Wap WP-Wap

غیرفعال کردن | ویرایش

Browse your WordPress’s blog entries on a WAP enabled mobile phone.

نگارش 2.31 | بدست Lester ‘GaMerZ’ Chan | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش WP Keyword Suggest WP Keyword Suggest

غیرفعال کردن | ویرایش

This SEO plugin offers keyword suggestions, taken from autocomplete google, yahoo, bing… up to 250 keywords ideas

نگارش 1.2 | بدست nicolasmarin | دیدن خانه*ی افزونه

گزینش آمار وردپرس آمار وردپرس

تنظیمات | غیرفعال کردن | ویرایش

آماری کامل برای سایت وردپرسی شما.

نگارش 8.8 | بدست Mostafa Soufi & Greg Ross | دیدن خانه*ی افزونه | مشاهده برگه*ی Wordpress.org | امتیاز به افزونه

گزینش WP Super Cache WP Super Cache

تنظیمات | غیرفعال کردن | ویرایش

Very fast caching plugin for WordPress.

نگارش 1.4.2 | بدست Automattic | دیدن خانه*ی افزونه

نوشته : legendsms

مطممئن هستم این یک حمله است به این دلیل مشاهده بکنید IP برای ورود سعی کنید 62.4.27.91 (3 lockouts) 46.102.100.36 (2 lockouts) 172.245.115.193 (2 lockouts) 192.240.224.216 (1 lockout) 46.102.101.200 (1 lockout) 50.115.168.189 (1 lockout) 46.102.101.172 (1 lockout) 23.94.222.118 (1 lockout) 198.50.189.122 (1 lockout) 216.107.156.170 (1 lockout) 107.153.85.221 (1 lockout) 107.172.13.182 (1 lockout) 81.4.127.114 (1 lockout) 173.44.58.114 (1 lockout) 107.182.115.235 (1 lockout) 46.102.103.142 (1 lockout) 89.36.65.120 (1 lockout) 192.200.31.224 (1 lockout)

نوشته : jali316

با سلام اینجا رو نگاه کنید

http://forum.wp-pars…پی/page__st__20

نوشته : legendsms

دوست گلم مشکل منم همین جاست کپچا وایکسمت دارم بعدش این افزونه هایی رو که گفتن نصب کردم حتی باهیچ فیلتر شکن پولی رایگانی نمی شه داخل شد بحش ولی همچنین این ای پی به نقاط مختلف سایت من دسترسی داره وازکل دنیا داره حمله میکنه

نوشته : Babak T

سلام

به جای این کار ها

روی پنل لوگین رمز بزار یا عوضش کن اموزشش اینجا هست نتونسی پیدا کنی تو سایتم که تو امضام هس مراجعه کن

حل میشه خب

یاحق

همچنین من متوجه نشدم حمله به سایت شما چطوریه و …… بیشتر توضیح بدید تا بیشتر و بهتر راهنمایی بشید

نوشته : legendsms

سلام دوست عزیزم حمله اینجوریه تو یک ساعت 10گیگ پهنای باندم الان ازدست رفته چیکاربکنم تورو خدا کمک کنید

دوست گلم من کل ای پی کشور هارو بستم وباهیچ فیلترشکن وی پی ان وارد نمیشه ولی الان باز اون نامرد هاکه حمله دیداس کردن وارد میشن

نوشته : pdf book

میشه بفرمایید آیپی ها رو به چه صورت بستید ؟ با htaccsess ؟

نوشته : pdf book

اینو نصب کن مشکلت حل میشه بعدشم تموم آیپی ها رو از تو بلک خارج کن با خیال راحت به کارت برس http://www.shayankm.ir/58/cdn-امنیت-سرعت-سایت-firewall-cloudflare.html

نوشته : Babak T

ببین دوست عزیزم این داره به یک جایی حمله میکنه به نظر شما

این جا هم مشخص نیست برای همین شما لوگ های هاست بررسی کن ببین کجا حمله میکنه مشخص کن بعد دفع

نوشته : legendsms

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND

2667 89.0 4.0 315736 119616 ? R 18:06 0:00 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/id man/domains/r-ha.ir/public_html/wp-admin/admin-ajax.php

2670 74.0 4.3 324696 129000 ? R 18:06 0:00 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/legends2/domains/r-ha.ir/public_html/index.php

2673 52.0 3.0 287044 91412 ? R 18:06 0:00 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/legends2/domains/r-ha.ir/public_html/index.php

به این فایل هاحمله میکنه دوست گلم


(1) حمله به سایت های وردپرس با سوءاستفاده
حمله به سایت های وردپرس با سوءاستفاده از پلاگین های معیوب خبرگزاری فارس


(2) حملات brute force به وردپرس آکادمی انار
حملات brute force به وردپرس آکادمی انار


(3) چطور جلوی حمله به XML-RPC وردپرس را
چطور جلوی حمله به XML-RPC وردپرس را بگیریم خودآموز وردپرس


(4) اموزش جلوگیری از حملات امنیتی به وردپرس
اموزش جلوگیری از حملات امنیتی به وردپرس - هاست نگار


(5) افزایش امنیت وردپرس روش مقابله با
افزایش امنیت وردپرس روش مقابله با حمله به وردپرس - بلاگ- تلاش نت


(6) وردپرس و پلاگین Duplicator
حمله هکرها به وردپرس و پلاگین Duplicator - پایگاه دانش تسنیم


(7) جلوگیری از حملات بروت فورس به وردپرس
جلوگیری از حملات بروت فورس به وردپرس خودآموز وردپرس


(8) حمله دست جمعی به سایتهای وردپرسی - وی
حمله دست جمعی به سایتهای وردپرسی - وی آر سافت از فناوری جا نمانید


(9) جلوگیری از حملات DDoS در وردپرس
جلوگیری از حملات DDoS در وردپرس


(10) امنیت وردپرس بایگانی - هاست وردپرس
امنیت وردپرس بایگانی - هاست وردپرس مدیریت شده هاست وردپرس هاست ویژه وردپرس هاست تخصصی وردپرس خرید هاست وردپرس هاست وردپرس تخصصی هاست وردپرس ماشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =

دکمه بازگشت به بالا